ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์

: ไฟไหม้บนดอยจระเข้ ลามอ.แม่จัน วอดนับพันไร่

: เหนือร้อนจัดทั้งภาค สูงสุดที่ลำปาง 43 องศา

: เปิดพื้นที่เสี่ยง พายุฤดุร้อน 16 เมษายน 62