เบรค 3 : 07.53 08.00 น.

ช่วง สงครามโลกครั้งที่ 3

ตอน...สหรัฐฯ อนุมัติขายขีปนาวุธ ให้ญี่ปุ่น อ้างเพื่อการปกป้องตนเอง