ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย โดย อิทธิพัทธ์

: เตือนร้อนจัด เล่นสงกรานต์กลางแจ้ง ระวังป่วย

: อากาศร้อนจัด ทะลุ 43 องศา

: เตือนพายุฤดูร้อน 15-16 เมษายน

: ไฟป่าเผาดอยจรเข้ เชียงราย