เบรค 3 : 07.56 08.00 น.

ช่วง สงครามโลกครั้งที่ 3โดย สถาพร

ตอน...รัสเซีย-จีน งัดข้อสหรัฐฯ ไม่รับรองฮวน ไกวโด ขึ้นผู้นำเวเนฯ