ช่วง สงครามโลกครั้งที่ 3 *โปรยโยนอินเทอลูด โดย สถาพร

ตอน...สหรัฐฯ สั่งซื้อระบบป้องกันภัยจากยิว ดีลนี้ไม่ธรรมดา