Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชมรายการคมชัดลึกย้อนหลังออกอากาศอังคารที่ 8 มกราคม 2562ดำเนินรายการนลิน สิงหพุทธางกูรผู้ร่วมรายการรศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

192.168.52.213