Search

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ความเห็นของประชาชนคนไทยที่"ล่าความจริง" ไปสำรวจมา แทบทุกคนเห็นตรงกันว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คนรากหญ้ามีกินมีใช้ ค้าขายได้ดี เพราะเศรษฐกิจซบเซามานานกว่า 5 ปีแล้ว ปีหน้าจึงอยากเห็นเศรษฐกิจพลิกฟื้น เชิดหัวขึ้น / คนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพได้มีกินมีใช้อย่างเท่าเทียมอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนคนไทยคาดหวังกันมาก ก็คือการสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติ เพราะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเสียหายไปมากมายจากปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฉะนั้นในปี 62 นี้ จึงอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงๆ ที่สำคัญอยากให้เลือกกันแบบโปร่งใส ให้ได้คนดี คนเก่งเข้ามาบริหารประเทศให้พัฒนา จะได้ก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่ต้องต่อสู้กันบนท้องถนนเหมือนในอดีตอีก 
ทั้งหมดนี้คือความคาดหวังของประชาชนคนไทยที่อยากให้เกิดขึ้นในปีหน้า / บรรดาผู้มีอำนาจ และนักการเมืองได้ยินได้ฟังแล้ว / น่าจะต้องไปขบคิดกันว่า จะทำกันอย่างไรเพื่อให้คนไทยสมหวัง เศรษฐกิจดี และประเทศชาติสงบสุขกันเสียที 

192.168.52.211