Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ตามต่อกับ ปัญหาธรรมาภิบาล ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างล่าสุด เป็นกรณีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จังหวัดเชียงใหม่คือมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่ง ที่พยายามไปทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบที่มีต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า เรื่องนี้ล่าสุดจะเป็นอย่างไรกันแน่

192.168.52.212