Search

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมการขนส่งทางบกเผยความพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ด้านตัวรถและพนักงานขับรถ ขณะที่การให้บริการช่วงสิ้นปีพบรถโดยสารมีข้อบกพร่อง 257 คัน

192.168.52.213