Search

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมการขนส่งทางบกเผยความพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ด้านตัวรถและพนักงานขับรถ ขณะที่การให้บริการช่วงสิ้นปีพบรถโดยสารมีข้อบกพร่อง 257 คัน

192.168.52.214