Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ในทุกช่วงเทศกาลสำคัญๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ตำรวจทุกนายต้องออกปฎิบัติหน้าที่เต็มกำลังพล ห้ามหยุด ห้ามลา ห้ามมาสาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ๆคอยช่วยเหลือสังคม โดยที่ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว แต่พวกเขาเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

192.168.52.211