Search

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุเมาแล้วขับ เกิดจากการมีลานเบียร์จำนวนมาก และโดยเฉลี่ยแล้วแล้วทุกอำเภอจะมีลานเบียร์ 1 ลาน แม้จะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถควบคุมได้

192.168.52.213