Search

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ในปี 2561 หลายฝ่ายหวังว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ และที่ผ่านมารัฐบาลก็ย้ำมาตลอดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจากตัวเลข GDP ที่เติบโต แต่ขณะเดียวกันข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลับชี้ว่า "คนจนมีจำนวนมากขึ้น"

192.168.52.212