Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท้องทะเลไทย พบเต่าทะเลหายากตายถึง 3 ตัว ทั้งชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน นับเป็นการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากที่ถูกอนุรักษ์ เพราะสถานการณ์เต่าตนุ ในแต่ละปีลดลงเรื่อยๆ สาเหตุการตายสำคัญ คือ การกินขยะพลาสติกเข้าไป สะท้อนถึงวิกฤตขยะทะเลไทยที่เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ขณะที่ปัญหาขยะ ไมโครพลาสติก ยังเป็นภัยเงียบคุกคามห่วงโซ่อาหารลุกลามไปถึงคน ติดตามจากทีมข่าวชั่วโมงสืบสวน

192.168.52.212