Search

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อยู่สบายสัปดาห์นี้ ไป "พิธี 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" และตามต่อกับโครงการ Thailand Inspirationเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ YEC นาเที่ยว รวมไปถึงตาม อ.เอก พานักศึกษาป.โท คณะนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ เยี่ยมชมผลงานออกแบบ WOHA และนวัตกรรมแนวใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ที่สิงค์โปร์ ติดตามารับชมได้ในรายการ อยู่สบาย วันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.

192.168.52.213