Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

Hotline สายสุขภาพ สัปดาห์นี้ มาคุย แพทย์หญิงฉัตรดาว จางวางกร แพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถ ดูแลตนเอง เรื่องเบาหวาน ความดัน ควบคุมได้

192.168.52.211