Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินอากาศใหม่ หรือ รี-เอโอซี ตามหลักเกณฑ์ ICAO เป็นรายที่ 12 ส่วนอีก 8 สายการบินคาดว่าจะได้รับภายในเดือนมกราคม 2561

192.168.52.215