Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

แหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญ เริ่มนำก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเดิมจะต้องเผาทิ้งเพื่อความปลอดภัย วันนี้พาไปดูที่แหล่งวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นี้ จะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่าง

192.168.52.211