Search

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ธรรมเนียมการสร้างถวายเครื่องสังเค็ตในงานพระบรมศพของเจ้านายชั้นสูง เริ่มขึ้นหลังงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา โดยนำไปถวายยังวัดวาอารามต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ศาสนสถาน สถาบันการศึกษาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงยึดถือปฏิบัติสืบมา

192.168.52.216