Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมัยก่อนการจัดทำพิธีฌาปนกิจศพ มีธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์ควบคู่กับธูปทองและเทียนทอง โดยธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์จะใช้เฉพาะผู้มีตระกูลสูงเท่านั้น ต่อมาได้แผ่ขยายการใช้ดอกไม้จันทน์เทียมไปในหมู่สามัญชน ซึ่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เกิดการรวมตัวจิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อแจกให้แก่ประชาชน

192.168.52.212