Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กงเต๊กหลวงเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในงานพระบรมศพและงานพระศพเจ้านายที่เพิ่มเติมเข้ามาจากแบบแผนราชสำนักเป็นการผสมผสานคติความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหายานและวัฒนธรรมญวน-จีนกับความเชื่อของไทยอย่างลงตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการน้อมส่งเสด็จเจ้านายที่ล่วงลับสู่สวรรคาลัย

192.168.52.214