Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ตามธรรมเนียมปฏิบัติโบราณราชประเพณี เมื่อมีพระมหากษัตริย์สวรรคต จะมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นซึ่งถือว่าเป็นพราชพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังจะสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติ์ และอีกหนึ่งเครื่องประกอบอิสริยยศสำคัญ อย่างพระโกศจันทน์มีจุดเริ่มต้นของกานสร้างสรรค์ผลงานอันประณีตงดงามจากต้นจันทน์หอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์192.168.52.211