Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชมรายการคมชัดลึกย้อนหลัง ออกอากาศพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 ตอน วินาทีรับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ในหลวง ร.๙ ดำเนินรายการโดย เอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ร่วมรายการ ทิพวรรณ เสงี่ยมมหาศาล บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ตราชู กาญจนสถิตย์ บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธนสาร สุรวุฒิกุล บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





192.168.52.214