Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ มาสู่พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญไปด้วย


ขบวนพระราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า "ริ้วขบวน" เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในสารคดีพิเศษ ในรัชกาลที่ 9 ตอน ความหมายของราชรถ ราชยานและการบูรณะราชรถ ราชยานเพื่อใช้ในการพระราชพิธี

192.168.52.212