Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จ.สงขลา เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมผลิตก๊าซธรรมชาติ ..แล้วสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษอย่างไร?

  
     ท่าเทียบเรือและคลังสินค้ามีความใหญ่ขนาดไหน   ถึงเพียงพอในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ สำหรับส่งไปยังแท่นผลิตฯ
      บทบาทหน้าที่ของพวกเค้าทำอะไร?       ร่วมติดตามไปกับเราได้ ในสารคดี "เจาะชีวิตคนบนแท่น" ตอนที่ 9  ฐานสงขลา...หลังบ้านคนบนแท่น

192.168.52.212