Search

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หัวใจสำคัญของธุรกิจผลิตปิโตรเลียมคือ ระบบความปลอดภัย พวกเขามีนโยบายอย่างไร?ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำไม?.. ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ติดตามได้ในสารคดี เจาะชีวิตคนบนแท่น ตอนที่8 : ความปลอดภัย...หัวใจคนบนแท่น192.168.52.212