Search

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้หญิงบนแท่น มีหน้าที่อะไรในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม พวกเธอมีวิธีปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องทำงานท่ามกลางผู้ชายบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ

192.168.52.211