Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้หญิงบนแท่น มีหน้าที่อะไรในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม พวกเธอมีวิธีปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องทำงานท่ามกลางผู้ชายบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ

192.168.52.214