Search

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"เจาะชีวิตคนบนแท่น" ตอนที่ 3 จะพาคุณผู้ชมไปดูความสามารถของคนไทยในการผลิตปิโตรเลียมว่าก้าวหน้าไปถึงไหน การสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความแตกต่างกันอย่างไร


192.168.52.212