Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ช่วงเก็บตกคนสำคัญ พบกับ PROUD นักจัดระเบียบสิ่งของ มาเรียนศาสตร์แห่งการจัดบ้าน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้มากกว่าที่คุณจะคิดถึง และพบว่าการจัดะเบียบมีผลต่อการใช้ชีวิตและทัศนคติอย่างมหาศาล เบื้องหลังผู้ให้คำปรึกษาปัญหาบ้านรกให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สร้างสุข

192.168.52.214