Search

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ประเทศไทย กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาล ยกให้ จ.เชียงรายเป็นพื้นที่ตัวอย่างการดูแลผู้สูงอายุและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุพื้นที่อื่นๆ ของประเทศฯ


192.168.52.212