Search

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ช่วงที่ 3ต่างประเทศ "ทรัมป์" ห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร / บริษัทไต้หวัน Foxconn เปิดโรงงานที่อเมริกา / ฝรั่งเศสอพยพคนหนีไฟป่า / พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันค่ายกักกันเอาชวิทซ์เคลื่อนที่ ช่วงคนสำคัญ ตอน : งาน "ภูเขาและชาวดอย"

ช่วงที่ 3ต่างประเทศ  "ทรัมป์" ห้ามคนข้ามเพศเป็นทหาร / บริษัทไต้หวัน Foxconn เปิดโรงงานที่อเมริกา / ฝรั่งเศสอพยพคนหนีไฟป่า / พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันค่ายกักกันเอาชวิทซ์เคลื่อนที่ ช่วงคนสำคัญ  ตอน : งาน "ภูเขาและชาวดอย"

192.168.52.215