Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ช่วงที่ 1 กู้ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่จ.ชุมพร 5 ศพสัมภาษณ์ : ณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเตือนพายุ "เชินกา" ฝนตกยาวถึง 28 ก.ค. หลายพื่นที่ทั่วภูมิภาคได้รับผลกระทบ

ช่วงที่ 1 กู้ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่จ.ชุมพร 5 ศพสัมภาษณ์ : ณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเตือนพายุ "เชินกา" ฝนตกยาวถึง 28 ก.ค. หลายพื่นที่ทั่วภูมิภาคได้รับผลกระทบ

192.168.52.216