Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดแพท่องเที่ยว แพพัก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม มูลค่านับ 10 ล้านบาท ไปติดตามกับคุณสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ครับVoice 1
นายยรรยง เลขาวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง ในนามศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยชุดพยัคฆ์ไพร พญาเสือ และฉลามขาว ตำรวจ ทหารหน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม แบ่งหน่วยปฏิบัติการทั้งภาคพื้นดิน และอากาศตรวจจับ ยึดสิ่งปลูกสร้างที่ผิดระเบียบและไม่ได้รับอนุญาต จากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ปฏิบัติการนี้เข้าตรวจสอบแพที่พัก จากการตรวจสอบทางอากาศจะเห็นการบุกรุกสร้างแพ และกระชังปลา บ้านพักตากอากาศ มูลค่าก่อสร้างกว่า 10 ล้านบาท อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจำนวนมาก ซึ่งอยู่นอกเขตบริการเป็นเขตหวงห้ามดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดใดทั้งสิ้น 
-----------
CG ยรรยง เลขาวิจิตร 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

Voice 2
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแพเดชธาราและเข้าสำรวจแพต่างๆ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนข้อกล่าวหาของแต่ละที่ต้องดำเนินการตามลำดับเนื่องจากบางรายมีเอกสารแสดงสิทธิครอบครอง และที่มาของการได้มาของแพต่างๆ

ส่วนแพพาราไดซ์ เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ และครอบครองมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เมื่อทราบจากเจ้าหน้าที่ และได้ดูข่าว เมื่อทราบว่าพื้นที่แพของตนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และไม่ถูกต้องตามระเบียบจึงได้ติดต่อประสานงานจะขอคืนและรื้อถอนหรือจะมอบให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นสมบัติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไป

การตรวจสอบครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ประกอบการ เป็นอย่างดี และได้รับทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ ผู้ประกอบการจึงอยากทำให้เป็นตัวอย่างและแนวทางที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ และเพื่อจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย ในส่วนที่ผู้ที่ไม่ยอมรับกฎหมาย ผู้ประกอบการ ชาวบ้านชุมชนจะให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสว่ามีบุคคลใดแอบอ้างสวมสิทธิ์ หรือใช้ชื่อบุคคลในพื้นที่มาก่อสร้างแพเพื่อขยายธุรกิจ
-----------
CG ยรรยง เลขาวิจิตร 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
-------------
เปิดหน้า
สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี
@sutthirak_ntv


Voice 3
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับ แพเขาทราย แพพักและท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง โรงเรือ 1 หลัง แพกรง 3 แพ / แพพันท้าย ตรวจยึดแพ 8 หลัง ไม่มีตัวผู้รับผิดชอบ / แพสมเกียรติ ตรวจยึดแพ 1 หลัง ไม่มีตัวเจ้าของ
ดำเนินคดีเจ้าของแพท่องเที่ยว ที่ดำเนินกิจการโดยนายทุนหรือนอมินี 1 ราย คือ แพเดชธารา จับกุม นายณรงค์เวทย์ เชาว์สิทธิเดช ชาวกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของแพ ยึดแพพักและท่องเที่ยว 1 หลัง 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดิน 1 ราย คือ ไร่โชคชัย มีรายชื่อการสำรวจถือครองโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พื้นที่ 53 ไร่เศษ
-----------
CG ยรรยง เลขาวิจิตร 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

192.168.52.213