Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หลังจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)ได้พิจารณารายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เกี่ยวกับวาระของกำนัน และการเลือกกำนัน โดยเสนอให้ลดวาระกำนันเหลือ 5 ปี จากปัจจุบันอยู่จนเกษียณ 60 ปี และให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เริ่มมีคำถามตามมาว่า ทุกวันนี้กำนันมีหน้าที่ทำอะไร และทำงานซ้ำซ้อนกับนายกฯ อบต.หรือไม่ ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ยังมีการเสนอให้ยุบเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบทบาท หน้าที่ของกำนันปัจจุบันทำอะไร และซ้ำซ้อนกับนายกฯ อบต.หรือไม่...!


192.168.52.213