Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อธิบดีกรมที่ดิน อภินันท์ ซื่อธานุวงษ์ มีคำสั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ให้เพิกถอน นส ๓ ก เลขที่ ๓๙๗๗ เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ตามมติคณะกรรมการที่ดิน มาตรา ๖๑ พื้นที่เกาะนาคาน้อย ส่วนนี้อยู่นอกเหนือโฉนดที่ดินของครอบครัวนักแสดงหนุ่ม ภูริ หิรัญพฤกษ์

192.168.52.213