Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เต้ย นนท์ แน็ต 3 หนุ่มสาวดินทางตะลุยแดนด้ามขวานต่อไป คราวนี้มาที่ จ.พัทลุง เดินทางผ่าน เขาอกทะลุ เป็นภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองพัทลุง ชาวพัทลุงเชื่อว่าเขาอกทะลุมีความศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของพัทลุง ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงนำเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาไปเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นชื่อเขาอกทะลุยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอีกด้วย ก่อนที่ทั้ง 3 คนจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิืประจำเมืองพัทลุง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" แล้วไปชมบรรยากาศสวยๆที่อ่างเก็บน้ำป่าบอน พร้อมไปเยี่ยมชาวซาไกที่ยังคงอาศัยอยู่ในป่าบอนนี้ด้วย

192.168.52.211