Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติ การเปลี่ยนเปลี่ยนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง รวมถึงน้ำทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน แต่อีกปัจจัยหนึงก็มาจากฝีมือมนุษย์ ที่บุกรุกป่าชายเลน

192.168.52.214