Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วัดบางคาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอายุประมาณ 140 ปี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คำว่า บางคาง นั้น เป็นคำในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียงเรียกเมืองปราจีน ว่า "มั่งคั้ง" เวลาออกเสียงทับศัพท์กับภาษาไทยกลายเป็นคำว่า "บางคาง" นั่นเอง ความสำคัญของบางคางนั้น สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งขณะนั้นดำรงยศเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ออกจากกรุงศรีอยุธยามาทางทิศตะวันออก ถึงบ้านพรานนก จึงให้บรรดาทหารไปจัดหาเสบียงมาไว้ในกองทัพ ได้พบกับทหารพม่าที่รักษาเมืองปราจีนยกพลสวนทางมาจากบางคาง ได้เกิดปะทะกันขึ้น จากนั้นจึงยกพลไปทางนาเริ่งและเมืองนครนายก ผ่านด่านบ้านกบแจะต่อมาคือเมืองปจันตคาม ข้ามลำน้ำเมืองปราจีนบุรีไปตั้งพักอยู่ทางชายดงศรีมหาโพธิ ฟากตะวันออก นอกจากนี้ "บ้านบางคาง แขวงเมืองปราจีน" ดังกล่าว มีข้อสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองปราจีนแต่เดิม เหตุเพราะมีการสำรวจพบซากเมือง วัตถุโบราณและร่องรอยอื่นๆ อยู่บริเวณใกล้ๆ วัดบางคาง แม้ว่าร่องรอยต่างๆ จะถูกทำลายลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นมีการย้ายเมืองมาตั้งใหม่อยู่บริเวณกองกำกับการตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำปราจีน ประมาณ 200 เมตร และยังคงเห็นร่องรอยของซากกำแพงเมืองหลงเหลืออยู่ สำหรับ วัดบางคาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นที่ตั้งค่ายพักแรมกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และปัจจุบันมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยหน่วยงานราชการในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้กระทำพิธีถวาย ราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม ณ วัดบางคาง แห่งนี้เป็นประจำทุกปี

192.168.52.212