Search

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อนาคต IFEC จะเป็นอย่างไร หลังหุ้นโดนแขวน SP และมีปัญหามากมาย พูดคุยกับ ร.อ.นพ.วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

192.168.52.215