Search

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

น้องฟ้าพาทัวร์ พาไปเมืองหลวง มอสโคว์ ของรัสเซีย.. ปัจจุบันมอสโกมีรถไฟใต้ดินมากถึง 12 สาย รวม 194 สถานี แต่ละสถานีจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป พร้อมพาไปเดินบนถนนคนเดิน "ถนนอารบัด"

192.168.52.212