Search

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"โรงเรียนพอเพียงตามรอยพ่อ" พบกับเรื่องราวของสองโรงเรียน ที่พยายามใส่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในบทเรียน ด้วยการลงมือปฎิบัติจริงออกอากาศ 17 มกราคม 2560ในรายการจุดชนวนข่าว เนชั่นทีวี

192.168.52.212