Search

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จากการเห็นความเดือดร้อนทุกข์ยากของกระดูกสันหลังของชาติ กลายมาเป็นความช่วยเหลือที่ออกมาจากใจ เพจ "ผูกปิ่นโตข้าว" จึงเกิดขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์ให้แก่คนทำ และคนกินข้าว (เนชั่นมิตรไนท์ วันอังคารที่ 1 ก.ค.57 ช่วงที่ 3)

192.168.52.212