ปรับขนาดตัวอักษร

ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

-

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์192.168.52.212