ปรับขนาดตัวอักษร

วุฒิสภาสหรัฐ ผ่านมติ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

-

วุฒิสภาสหรัฐมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดการครองราชย์ และทรงมีบทบาทในการรักษาความสงบและเสถียรภาพในแถบเอเชียแปซิฟิก ทั้งยังได้ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และหวังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น

วุฒิสภาสหรัฐ ผ่านมติ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9


เว็บไซต์รัฐสภาสหรัฐ ได้เผยแพร่มติเทิดพระเกียรติของวุฒิสภาสหรัฐ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยมีข้อความว่า

วุฒสภาสหรัฐมีมติให้เทิดพระเกียรติเพื่อสรรเสริญและรำลึกถึงพระราชจริยวัตร ความเป็นผู้นำที่มั่นคง และการครองราชสมบัติตลอด 70 ปีที่น่าจดจำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับสหรัฐ โดยประสูติที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อปี 2470 ขณะที่พระราชชนกก็ทรงจบการศึกษาด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489 และทรงฉลองการครองราชย์ ในฐานะประมุขของไทยครบ 70 ปีเมื่อปี 2559 และขณะสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลก ทั้งยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย และเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งยังทรงเป็นบุคคลแบบอย่างและทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงทรงเป็นที่เคารพรักของชาวไทยและพสกนิกรทั่วทั้งโลก
นอกจากนี้ ยังทรงเข้าถึงประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่สุดของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงฐานะ ชาติพันธุ์ ศาสนา ทั้งยังทรงรับฟังปัญหาและสนับสนุนให้พสกนิกรเหล่านี้สู้กับปัญหา

เมื่อปี 2549 องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์แห่งสหประชาชาติแด่พระองค์ เพื่อยกย่องในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา จากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญของพระองค์

พระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกในด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และในปี 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกแด่พระองค์ ทั้งยังทรงเป็นผู้ธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของไทยตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีแห่งความวุ่นวายของยุคสงครามเย็น

เนื่องจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมิตรที่ได้รับการไว้วางใจของสหรัฐ ในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและมั่นคงระหว่างสหรัฐและไทย

พระองค์ทรงตรัสเปิดประชุมการอภิปรายร่วมของรัฐสภาสหรัฐ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2503 ซึ่งระหว่างนั้น พระองค์ตรัสถึงการยืนหยัดมิตรภาพและไมตรีที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและไทย

ทั้งนี้ สหรัฐและไทย ยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เหนียวแน่น ตามที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่รู้จักในชื่อ สนธิสัญญามะนิลา 2497) และได้ขยายความร่วมมือภายหลังภายใต้แถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์ ปี 2505
ตลอดหลายสิบปีมานี้ ไทย ได้จัดการซ้อมรบประจำปี คอบร้า โกลด์ ซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงระดับภูมิภาคและไทย ยังอนุญาตให้กองทัพสหรัฐ ใช้ฐานทัพอากาศอู่ตะเภา ในการประสานความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ด้านอดีตประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐ ประกาศให้ไทยเป็นพันธมิตรรายใหญ่นอกกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2546
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและการเสียสละร่วมกัน จากการเผชิญหน้าภัยต่างๆ ร่วมกัน ทำให้สหรัฐและไทยใกล้ชิดขึ้น และก่อให้เกิดพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์ต่อกัน
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษา 88 ปี และได้ทรงเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีแก่ประเทศไทยสืบไป เหตุวุฒิสภาจึงมีมติ

(1) เชิดชูพระจริยวัตร ความเป็นผู้นำ และการครองสิริราชสมบัติตลอด 70 ปีที่น่าจดจดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทย
(2) แสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และต่อประชาชนชาวไทย จากการสูญเสียครั้งใหญ่นี้
(3) เฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐ เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วม ตลอดประวัติศาสตร์ทางการทูตยาวนาน 183 ปี และความเป็นหุ้นส่วนในหลายได้ ที่ส่งผลดีต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(4) น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบราชบัลลังก์ และ
(5) สร้างรากฐานการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งต่อกัน ที่พัฒนาเรื่อยมาตลอดรัชสมัยพระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งหวังที่จะหยั่งลึกไมตรีที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหรัฐ

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสมอย่างวิญญูชนพึงกระทำพร้อมลงนาม
  2. ทีม www.nationtv.tv ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย
  3. ไม่ควรใช้ ถ้อยคำที่หยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดกล่าวหา ให้ร้ายผู้อื่น หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม
  4. ทุกความคิดเห็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย ได้ทุกกรณีประกอบกับทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็น

แสดงความคิดเห็น

192.168.52.214