Search

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
live
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • 1,556
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
  • 2,516
วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลาบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  • 62,470
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  • 22,354
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง เปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 สวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich) #NationPhoto #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา #สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ #ครั้งที่ 12
  • 2,458
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
  • 2,403
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • 7,571
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "วันสตรีไทย" ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)
  • 5,179
28 กรกฎาคม 2561 - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • 8,773

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.211