Search

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
live
ภายใต้การผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัยแต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงให้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำหรับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ขณะเดียวกันยังเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าเรียนรู้การทำเกษตรแบบ 1.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้การผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัยแต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริกฯ โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันก่อน
  • 1,255
จันทร์ 18 มิ.ย. 61
เปิดไพ่ยิปซีรายวัน
กับ อ.อ๊อด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน และผู้มาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงโดยมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ Royal Bangkok Symphony Orchestra ภายใต้ธีม คีตาภิรมย์ ที่ พระลานพระราชวังดุสิต
  • 1,321
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 และประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับบุหรี่ ที่ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  • 16,947
เมื่อเวลา16.07น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61)
  • 27,671
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 344 รูป และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
  • 18,936
สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561
  • 6,678
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  • 7,022
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
  • 6,245
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑" เมื่อวันที่ 23 พษภาคม 2561
  • 7,559

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.216