Search

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
"ในหลวง" พระราชทานพระราโชบายการบริหารประเทศ ให้ ครม. นึกถึง และทำให้ ปชช. มีความสุข เป็นหลัก สร้างวินัยให้กับพี่น้องประชาชน นำแนวทางจิตอาสา ช่วยเกษตรกร
  • 33,104
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ "ขอบคุณคนไทยทุกคน" ผ่านอินสตาแกรม @nichax เมื่อช่วงวันนี้(9 กุมภาพันธ์ 2562) ยืนยันอยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้า เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของนานาประเทศ
  • 20,701
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับที่ 2 ระบุว่า
  • 7,820
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประทับ ณ รพ.รามาฯ ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง)
  • 12,215
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีกุน 2562 ปีนี้ โดยพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน "ไห้ จู ก่ง ฝู" ซึ่งมีความหมายมงคลคือ "ปีหมูหมูดุนหนุนโชคลาภ"
  • 7,297
2 ก.พ. 2562 - สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • 4,591
เจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ทรงเป็นพระกนิษฐภคินีต่างพระชนนี ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีมีพระประสูติกาลพระธิดา ที่กรุงเทพฯ
  • 22,191
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 107 นาย พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ
  • 38,785
เมื่อเวลา 9.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนจำนวน 33 ตัว
  • 14,919

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.212