ปรับขนาดตัวอักษร

โปรดเกล้าฯ กฎหมาย กกต.

เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก

-

13 ก.ย. - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว มีผลวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.)

โปรดเกล้าฯ กฎหมาย กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวัดถัดจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ (14 ก.ย.)

โดยถือเป็นฉบับแรกในกฎหมายลูกสี่ฉบับที่เมื่อเสร็จสิ้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยขณะนี้ยังเหลืออีก 3 ฉบับที่ยังไม่ประกาศใช้ กล่าวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF

Tag : #โปรดเกล้าฯ # กฎหมาย

192.168.52.211