Search

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live
15 ก.พ. 2561
คำพระสอนคน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้
  • 680
14 ก.พ. 2561
คำพระสอนคน ประจำวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา วันนี้วันพระ และเป็นวัน วาเลนไทน์ เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มานำเสนอดังนี้
  • 789
25 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา (วันนี้วันพระ และวันคริสต์มาส) เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้
  • 3,111
24 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้
  • 1,711
23 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ มานำเสนอดังนี้
  • 653
22 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "หลวงปู่ชา สุภัทโท" มานำเสนอดังนี้
  • 1,430
20 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มานำเสนอดังนี้
  • 1,617
19 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน ประจำวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระพุทธทาสภิกขุ" มานำเสนอดังนี้
  • 2,076
18 ธ.ค. 2560
คำพระสอนคน วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ มานำเสนอดังนี้
  • 1,049

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.216