Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
18 พ.ค. 2562
18 พ.ค. 62 - บรรยากาศ ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เดินทางมาเวียนเทียน เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  • 2,760
20 มี.ค. 2562
วธ.บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด"สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย" ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน
  • 1,785
6 มี.ค. 2562
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 มี.ค.62 จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัด ขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง ทางบก 3 สาย
  • 2,479

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.216