Search

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
11 ม.ค. 2562
วัดปริวาสราชสงคราม หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆว่า วัดปริวาส เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 เมื่อหลายปีก่อนเคยโด่งดังด้วย รูปปั้นเบคแฮมแบกฐานพระภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  • 4,927
1 ธ.ค. 2561
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงว่า "โขน" ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จาก ยูเนสโก อย่างเป็นทางการ
  • 2,596
29 พ.ย. 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก มีมติเป็นเอกฉันท์ ผลการพิจารณาให้ โขนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และให้มีผลคุ้มครองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • 18,321
23 พ.ย. 2561
"พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 80 ก.ม
  • 3,434
8 พ.ย. 2561
หนุ่มใหญ่รับเหมาก่อสร้าง ลดปัญหาขยะในชุมชน ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็น "ยางรถยนต์ประดิษฐ์" ตามแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8-9 พันบาท
  • 1,924
24 ต.ค. 2561
ชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในงานประเพณี ออกหว่า เทศกาลออกพรรษาของแม่สะเรียง ซึ่งจะเป็นประเพณีของชาวไตใหญ่ ในวันออกพรรษา
  • 4,025

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.212