Search

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
live
9 มิ.ย. 2561
ปกติใบหน้าจะสมมาตรและสามารถแบ่งออกเป็นสองซีก ดังนั้น คำที่ใช้จึงเหมือนกันหลายคำ ใบหน้าแต่ละซีกสามารถแบ่งออกเป็น 135 ส่วน โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวา
  • 1,771
21 เม.ย. 2561
ไฝวังที่สิบสอง (ต่อ) : คอลัมน์... อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต : ความสำเร็จไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากการกระทำของคนเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือของคนอื่นเพื่อฝ่าฟันไปให้ตลอดรอดฝั่ง
  • 7,653

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.216