Search

วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
live
21 เม.ย. 2561
ไฝวังที่สิบสอง (ต่อ) : คอลัมน์... อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต : ความสำเร็จไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากการกระทำของคนเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือของคนอื่นเพื่อฝ่าฟันไปให้ตลอดรอดฝั่ง
  • 7,359

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.211