Search

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
live
19 พ.ค. 2561
เรื่องของหัตถศาสตร์ลายมือนั้น ถ้าได้ศึกษาแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหลายมาก เพราะสามารถรู้โรคภัยไข้เจ็บที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายของคนเราได้ เพราะระบบประสาททั่วทั้งร่างกายเชื่อมถึงกันโดยมีสมองเป็นผู้สั่งการ เมื่อจุดใดเริ่มชำรุดก็จะแสดงผลออกมาให้เห็น โดยเฉพาะบนฝ่ามือของคนเราที่มีเส้นประสาทมาก จึงทำให้เห็นได้ชัดเจนเวลามีโรคภัยเกิดขึ้นในร่างกาย เมื่อรู้แล้วก็สามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที
  • 699
อังคาร 19 มิ.ย. 61
เปิดไพ่ยิปซีรายวัน
กับ อ.อ๊อด

Columnists คอลัมนิสต์

192.168.52.214