ต่างประเทศ

แคนาดา.....งดออกวีซ่าให้ประเทศที่มีการระบาดของอีโบล่า

Tweets

Facebook