ต่างประเทศ

ไต้ฝุ่นคัลแมกีขึ้นฝั่งในจีน

Tweets

Facebook